T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Bodrum Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Bodrum Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gösterge Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 28/11/2019

 

GÖSTERGE SORUMLULARI

GÖSTERGE ADI

GÖSTERGE SORUMLUSU

GBKY01 Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBAD01 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Bekir ATAMAN

Acil Durum ve Afet Yönetimi Böl.Kalite Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBAD02 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Bekir ATAMAN

Acil Durum ve Afet Yönetimi Böl.Kalite Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBAD03 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

Bekir ATAMAN

Acil Durum ve Afet Yönetimi Böl.Kalite Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBAD04 Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

 

Bekir ATAMAN

Acil Durum ve Afet Yönetimi Böl.Kalite Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBEY01 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Melike SARI

Eğitim Hemşiresi / Kalite Birim Çalışanı

GBEY02 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Melike SARI

Eğitim Hemşiresi / Kalite Birim Çalışanı

GBHD01 Hasta Memnuniyet Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBSÇ01 Çalışan Memnuniyet Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBSÇ02 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı

Oya AYDIN

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

GBSÇ03 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

GBSÇ04 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

GBSÇ05 Personel Devir Hızı

Ayten YIRTICI

İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu

 

GBSÇ06 Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı

Dt.Melike ATEŞ

Başhekim Yardımcısı

Gülcan İNCEDAYI DOĞMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Aysun TURGAY

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

GBSÇ07 Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Uz.Dr.Cenk KALLEMOĞLU

İş yeri Hekimi

GBSÇ08 Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

Gülcan İNCEDAYI DOĞMAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

GBHB01 Düşen Hasta Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBİY01 İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı

GBEN01 El Hijyeni Uyumu

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

GBEN02 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

GBEN03 Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

GBEN04 Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

GBEN06 Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

GBEN07 Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

GBTH01 İmha Edilen Kan Miktarı

Özlem DAŞTAN Laboratuvar Teknisyeni

Sevda AMİL Laboratuvar Teknisyeni

GBRG01 Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

Rukiye TONGA

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

GBRG02 Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

Rukiye TONGA

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

GBAS01 Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

Gülçin YILMAZ

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

GBAS02 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

Gülçin YILMAZ

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

GBAS03 Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi

Gülçin YILMAZ

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

GBAS04 Hasta Sevk Oranı

Gülçin YILMAZ

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

GBAH01 Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Hatice ÇOLAK

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

GBAH02 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Hatice ÇOLAK

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

GBAH03 Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı

Dr.Zafer GÜÇLÜ

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

GBYB01 Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı

Gamze VURAL CYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

Sevinç NARGİL DYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

GBYB02 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

 

Gamze VURAL

CYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

Sevinç NARGİL

DYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

GBYB03 Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

Gamze VURAL

CYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

Sevinç NARGİL

DYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

GBDH01 Sezaryen Oranı

Fatma GÖKMEN Doğumhane Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

GBDH02 Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

Cansu Niğdem AKTAŞ Ebe

Fatma GÖKMEN Doğumhane Sorumlusu

GBDH03 Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Or.

Hatice ŞENOL Doğum Servisi Sorumlusu

GBDH04 Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

Cansu Niğdem AKTAŞ Ebe

Fatma GÖKMEN Doğumhane Sorumlusu

GBDH05 Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

Cansu Niğdem AKTAŞ Ebe

Fatma GÖKMEN Doğumhane Sorumlusu

GBDH06 Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Hatice ŞENOL Doğum Servisi Sorumlusu

Fatma GÖKMEN Doğumhane Sorumlusu

GBDİ01Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin ZamanındaYapılma Oranı

Gülşah YAVAŞ

Diyaliz Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

GBDİ02 Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2’den Düşük Olan Hasta Oranı

Gülşah YAVAŞ

Diyaliz Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

GBBL01 Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBBL02 Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBBL03 Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBBL04 Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBBL05 Biyokimya Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBML01 Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBML02 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBML03 Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBML04 İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBML05 Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBML06 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uyguns.Sayısı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBML08 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBPL01 Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı

Esra İslim GENÇ

Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBPL02 Patoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

Esra İslim GENÇ

Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBPL03 Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı

Esra İslim GENÇ

Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

GBBY01 Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müd.Süresi

Tayip UYGUN

Bilgi İşlem Sorumlusu

GBBY02 HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

 

Tayip UYGUN

Bilgi İşlem Sorumlusu

GBTA01 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

 

Mehmet Ali ÇAKMAKÇI

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizm. Bölüm Kalite Sorumlusu

Uluslararası Hasta Memnuniyet Anketi

Gonca ÖZER Uluslararası Hasta Birim Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

Melike SARI Eğitim Hemşiresi/Kalite Birim Çalışanı