T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Bodrum Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Bodrum Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gösterge Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 28/09/2018

GÖSTERGE ADI

GÖSTERGE SORUMLUSU

1.GBKY01 Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

2.GBAD01 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Gönül KORKMAZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Böl.Kalite Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

3.GBAD02 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Gönül KORKMAZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Böl.Kalite Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

4.GBAD03 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

Gönül KORKMAZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Böl.Kalite Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

5.GBAD04 Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Gönül KORKMAZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Böl.Kalite Sorumlusu

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

6.GBEY01 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Gonca ÖZER

Eğitim Hemşiresi

7.GBEY02 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Gonca ÖZER

Eğitim Hemşiresi

8.GBHD01 Hasta Memnuniyet Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

9.GBSÇ01 Çalışan Memnuniyet Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

10.GBSÇ02 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı

Arzu YILDIRIM

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

11.GBSÇ03 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

12.GBSÇ04 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

13.GBSÇ05 Personel Devir Hızı

Ayten YIRTICI

İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu

14.GBSÇ06 Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı

Ayten YIRTICI

İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu

15.GBSÇ07 Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Gönül KORKMAZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

16.GBSÇ08 Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

Seman TERZİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

17.GBHB01 Düşen Hasta Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

18.GBHB02 Postoperatif Solunum Yetmezliği Oranı

Seman TERZİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

19.GBİY01 İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

20.GBEN01 El Hijyeni Uyumu

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

21.GBEN02 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

22.GBEN03 Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

23.GBEN04 Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

24.GBEN06 Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

25.GBEN07 Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

Selda KAHRAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi

26.GBTH01 İmha Edilen Kan Oranı

Gülay UÇAR

Transfüzyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

27.GBRG01 Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

Rukiye TONGA

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

28.GBRG02 Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

Rukiye TONGA

Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu

29.GBAS01 Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

Gülçin YILMAZ

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

30.GBAS02 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

Gülçin YILMAZ

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

31.GBAS03 Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi

Gülçin YILMAZ

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

32.GBAS04 Hasta Sevk Oranı

Gülçin YILMAZ

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

33.GBAH01 Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Burcu ÜZER

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

34.GBAH02 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Burcu ÜZER

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

35.GBAH03 Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı

Gonca ÇALIŞKAN

Anestezi Sorumlu Teknisyeni

36.GBYB01 Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı

Gamze VURAL

CYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

37.GBYB02 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

Gamze VURAL

CYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

Sevinç NARGİL

DYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

38.GBYB03 Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

Gamze VURAL

CYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

Sevinç NARGİL

DYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu

39.GBDH01 Sezaryen Oranı

Seval BAĞDATLI

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

40.GBDH02 Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

Seval BAĞDATLI

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

41.GBDH03 Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Or.

Seval BAĞDATLI

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

42.GBDH04 Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

Seval BAĞDATLI

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

43.GBDH05 Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

Seval BAĞDATLI

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

44.GBDH06 Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Seval BAĞDATLI

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

45.GBDİ01Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin ZamanındaYapılma Oranı

Gülşah YAVAŞ

Diyaliz Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

46.GBDİ02 Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2’den Düşük Olan Hasta Oranı

Gülşah YAVAŞ

Diyaliz Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu

47.GBBL01 Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

48.GBBL02 Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

49.GBBL03 Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

50.GBBL04 Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

51.GBBL05 Biyokimya Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Koray KAYA

Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

52.GBML01 Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

53.GBML02 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

54.GBML03 Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

55.GBML04 İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

56.GBML05 Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

57.GBML06 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uyguns.Sayısı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

58.GBML07 Kan Kültürlerinde Direkt Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

59.GBML08 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Cihan DURSUN

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

60.GBPL01 Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı

Esra İslim GENÇ

Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

61.GBPL02 Patoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

Esra İslim GENÇ

Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

62.GBPL03 Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı

Esra İslim GENÇ

Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

63.Sitolojik ve Patolojik Tanı Uyum Oranı

Esra İslim GENÇ

Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu

64.GBBY01 Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

Tayip UYGUN

Bilgi İşlem Sorumlusu

65.GBBY02 HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Tayip UYGUN

Bilgi İşlem Sorumlusu

66.GBTA01 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Mehmet Ali ÇAKMAKÇI

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizm. Bölüm Kalite Sorumlusu

67.Ameliyathane Masası Kullanım Oranı

Burcu ÜZER

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

68. Acil Servisten Yatışı Yapılan Hastaların Bekleme Süresi

Aynur ÜÇER

Verimlilik Gözlemcisi

69. GKDM04 Son Ölçülen HbA1c ≤ 7 Olan Hasta Oranı

Şükran ARGIN Diyabet Hemşiresi

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

70.GKİN05 İntravenöz Trombolitik Tedavi Uygulama Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü

71.GKKO01 Operasyon Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı

Belma YILMAZ Kurum Kalite Direktörü