Anlaşmalı Kurumlar
26 Şubat 2024

Bodrum Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2. Basamak Kamu Hastanesidir.
SGK anlaşmalıdır.
Hastanemizde Uluslararası hastalara hizmet veren Uluslararası Hasta Birimi bulunmaktadır.


TETKİK UYGULAMA PROSEDÜRÜ:

Hastanemizde yapılamayan tetkikler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Milas Devlet Hastanesi , ilgili Halk Sağlığı ve hıfzıssıhha laboratuvarlarına gönderilmektedir. Görüntülemede Nükleer Tıp , EEG , EMG tetkikleri hastanemizde yapılamamaktadır. Ayrıca hastalarımız kurum seçme hakkına sahiptir.

 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI:

A GRUBU TESTLER

1-Dış Tetkiklerin İstemleri ve Örneklerin Alınması: Klinik hekimleri tarafından ilgili hasta için laboratuvar istem ekranından tetkik girişi yapılır ve “Dış Tetkik/Tetkik  İstem Formu” doldurulur.Hasta daha sonra  mikrobiyoloji laboratuarına bu  form ile yönlendirilir. Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen hasta takip eden ilk Çarşamba günü saat 08:00 /10:00 saatleri arasında hastanemiz mikrobiyoloji laboratuarına gelmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir. İlgili günde Mikrobiyoloji Laboratuarından hastaya ait barkodlar çıkartılıp uygun olan tüplere yapıştırır ve hastadan hemogram tüpüne kan alınır. Burada örnekler kabul edilir , santrifüj edilerek plazması ayrılan numune  soğuk zincir kurallarına uygun (Örnekler taşıma kutusuna dik olarak yerleştirilir. Örnek kutusunun içerisine buz aküsü konulur.) olarak hazırlanır .

 2-Dış Tetkik Örneklerinin Gönderilmesi: Gün içerisinde biriktirilen örnekler  saat 15:30’da kargo ile Muğla  Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarına  gönderilir.

 3-Dış Tetkik Sonuçlarının Alınması: Sonuçlar 3 hafta içinde çıkar. Tetkik sonuçları hastanemiz Satın Alma Birimi’ne faturası eşliğinde  ve online olarak HBYS’ne gönderilir.

Sonuçlar ilgili Mikrobiyoloji Uzmanın onaylamasından sonra istemi yapan hekim bilgilendirilir.

 B GRUBU TESTLER

1-Dış Tetkiklerin İstemleri ve Örneklerin Alınması: Klinik hekimleri tarafından ilgili hasta için laboratuvar istem ekranından tetkik girişi yapılır. Kan alma biriminden hastanın barkodu çıkarılarak Kan alma biriminde alınan kan numuneleri Merkez laboratuarına gönderilir .Anti HIV testi pozitif (+) sonuç çıkması halinde aynı kan numunesi santrifüjde 20 dk.santrifüjlenir, tekrar çalışılır.Sonuç tekrar pozitif (+) ise ilgili Mikrobiyoloji hekimi bilgilendirilir. HBYS ‘ye doğrulama için İZMİR HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’ne gönderildiği bilgisi yazılarak onaylanır ve istemi yapan hekime panik değer bildirimi yapılır.

 2-Dış Tetkik Örneklerinin Gönderilmesi: Gün içerisinde biriktirilen örnekler ,soğuk zincir kurallarına uygun olarak (Örnekler taşıma kutusuna dik olarak yerleştirilir. Örnek kutusunun içerisine buz aküsü konulur. )  hazırlanır .,saat 15:30’da resmi üst yazısı ile kargo aracılığıyla İZMİR HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’ne gönderilir.

 3-Dış Tetkik Sonuçlarının Alınması: Sonuçlar 10 gün içinde  önce fax cihazı ile 2 Hafta içinde ise resmi yazı ile sonuç gelir.Sonuç negatif ise HBYS’ye kaydedilir.Pozitif ise hasta mahremiyeti nedeniyle HBYS ‘ne sonuç geldiği uyarısı konur ve ilgili hekimine sonuç raporu gönderilir.

 4-Dış Tetkik İçin Gönderilen Tahliller

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parametre                             Metod

A GRUBU TESTLER               Muğla  Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma

                                             Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı

HBV-DNA                               Real Time PCR

HCV-RNA                               Real Time PCR

EBV-DNA                               Real Time PCR

HPV Tiplendirme                     DNA Dizi Analizi

HCV Genotiplendirme              DNA Dizi Analizi

HBV İlaç Direnci                      DNA Dizi Analizi

B GRUBU TESTLER                İZMİR HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

HIV                                         ELİSA

                                              MEIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İLGİLİ DOKÜMANLAR: 1. Dış Tetkik / Tetkik İstem Formu