(USG) Ultrasonografi
14 Şubat 2023

(USG) Ultrasonografi

 İnsan kulağının duyamayacağı yüksek frekanstaki ses dalgalarını kullanılarak, görüntü elde edilmesini sağlayan yöntemdir. Elde edilen gerçek zamanlı görüntü, cihaza bağlı bir ekran aracılığı ile izlenebilir. 

Ultrason, vücudunun içerisinde organların değerlendirilmesi, meydana gelen değişimlerin, gelişmelerin ve problemlerin tespit edilmesini sağlayan bir işlemdir. Ultrason, tümöral lezyonların saptanmasında ve gebelik takibinde de kullanılır.

Ultrason, hamilelikte bebeğin gelişimini izlemek, yumuşak dokularda meydana gelen sorunları incelemek ve iç organlarda oluşan problemleri belirlemek için sıklıkla tercih edilmektedir.

 

Bu yöntem, hasta sağlığı açısından olumsuz  bir zarar oluşturmaz.

Ön hazırlık: Tüm batın, üst batın, pelvik ve üriner sistem ultrasonografi tetkikleri için; İncelemeye gelirken rahat kıyafetler giyiniz.  incelemeye en az 8 saat açlık sonrası gelmeniz gerekir. İdrara sıkışık gelmeniz istendiyse su içebilirsiniz. Randevu saatinden 3-4 saat öncesinde idrar yapmamanız gerekmektedir. Küçük çocuklarda ve acil hallerde açlık aranmamaktadır.

Ön Hazırlık gerektirmeyen işlemler; Meme, tiroid, boyun ve yüzeyel ultrason incelemeleri

4.5.Renkli Doppler Ultrason

Ultrason görüntüleme tekniklerinden biri olan renkli doppler ile  Damarsal yapılardaki akım incelenir.

venöz, (toplardamar) ve Arteriyel (atardamar) yapıların incelenmesinde (örneğin, karotis ve vertebral arterler, ekstremite, boyun damarları- arter-venleri -kol, bacak -, böbrek arterlerive portal sistem karaciğer vb);

 skrotumda varikosel araştırmasında; tiroid, paratiroid, meme, lenf bezleri, testis, , ve yumuşak doku gibi yüzeysel yapılar ile iç organlarda  oluşan tümoral ve iltihabi oluşumların damarlanmasının tespitinde kullanılır. Damarsal yapılarda tıkanıklığı, renal arter stenozunu ve , venöz kapak yetmezliğini tespitini sağlar. Over torsiyonu Ektopik, gebelik (dış gebelik) hakkında bilgilendirir.

Ön hazırlık: Abdominal ana vasküler yapıların doppler incelemesinde en az 8 saat açlık sonrası gelmeniz gerekmektedir.

Ön Hazırlık grekmeyen işlemler; Alt ekstremite arter/ven, üst ekstremite arter/ven

İncelemeye gelirken rahat kıyafetler giyilmesi önerilir.

Daha önceden çekilmiş  radyolojik tetkiklerinizi yanınızda getirerek doktorunuza teslim ediniz.