Gösterge Sorumluları
08 Mart 2022

BODRUM DEVLET HASTANESİ GÖSTERGE SORUMLULARI LİSTESİ

BÖLÜM

KALİTE YÖNETİMİ

 

GÖSTERGELER

GKG01 Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı

SORUMLULAR

 

Zeliha ATMACA (Kalite Direktörü)

 

 

Ferdağ AKBABA (Kalite Direktörlüğü Çalışanı)

 

BÖLÜM

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

GÖSTERGELER

GKG02 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

GKG03 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

GKG04 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

GKG05 Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı

GKG06 Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

SORUMLULAR

 

 

Ayhan ÖĞÜT (Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu)

 

Zeliha ATMACA (Kalite Direktörü)

Ferdağ AKBABA (Kalite Direktörlüğü Çalışanı)

 

Mehmet YÜCE (Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu)

BÖLÜM

EĞİTİM YÖNETİMİ

 

GÖSTERGELER

GKG07 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

GKG08 Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı

GKG09 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

 

SORUMLULAR

Nuray ACAR (Eğitim Hemşiresi)

 

BÖLÜM

HASTA DENEYİMİ

GÖSTERGELER

GKG10 Hasta Deneyimi Anketleri Analizi

SORUMLULAR

Zeliha ATMACA (Kalite Direktörü)

Ferdağ AKBABA (Kalite Direktörlüğü Çalışanı)

 

BÖLÜM

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

 

GÖSTERGELER

GKG11 Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi

GKG12 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı

GKG13 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

GKG14 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

GKG15 Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı

GKG16 Kurumdan Ayrılan Personel Oranı

GKG17 Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

SORUMLULAR

Mehmet YÜCE (Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu)

Zeliha ATMACA (Kalite Direktörü)

Ferdağ AKBABA (Kalite Direktörlüğü Çalışanı)

SELDA KAHRAMAN (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Uz.Dr.Cenk KALLEMOĞLU (İş yeri Hekimi- Risk Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu)

Tuğba DOĞAN (İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu)

Erdal AKARSU (Sürekli İşçi Özlük Birimi)

Hacile ANTER (Müdür Yardımcısı)

Selma KAVAK (Müdür Yardımcısı)

Önder DENİZ (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı- Risk Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu)

BÖLÜM

HASTA BAKIMI

GÖSTERGELER

GKG18 Düşen Hasta Oranı

GKG20 Basınç Yarası Oranı

SORUMLULAR

Zeliha ATMACA (Kalite Direktörü)

Ferdağ AKBABA (Kalite Direktörlüğü Çalışanı )

Pervin KIRAN (Covid Servis Sorumlu Hemşiresi-Hasta Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu)

Hatice ŞENOL (Kadın Hastalıkları ve Doğum Servis Sorumlu Hemşiresi

Fatma ÖZMEN (Covid Servis Sorumlu Hemşiresi-Hasta Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu)

BÖLÜM

İLAÇ YÖNETİMİ

GÖSTERGELER

GKG21 İlaç Hatası Bildirim Oranı

SORUMLULAR

Zeliha ATMACA (Kalite Direktörü)

Ferdağ AKBABA (Kalite Direktörlüğü Çalışanı)

BÖLÜM

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

GÖSTERGELER

GKG22 El Hijyeni Uyum Oranı

GKG23 El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı

GKG24 Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı

GKG25 Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı

GKG26 Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı

GKG27 Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı

GKG28 Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı

GKG29 Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı

SORUMLULAR

SELDA KAHRAMAN (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

BÖLÜM

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

GÖSTERGELER

GKG29 İmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni Oranı

SORUMLULAR

Özlem DAŞTAN (Transfüzyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu)

BÖLÜM

RADYASYON GÜVENLİĞİ

GÖSTERGELER

GKG30 Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

GKG31 Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

SORUMLULAR

Rukiye TONGA (Radyasyon Güvenliği Bölüm Kalite Sorumlusu)

BÖLÜM

ACİL SERVİS

GÖSTERGELER

GKG32 Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

GKG33 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

GKG34 Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi

GKG35 Hasta Sevk Oranı

BÖLÜM

AMELİYATHANE

SORUMLULAR

Hatice ÇOLAK (Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu)

Dr. Zafer GÜÇLÜ (Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı)

GÖSTERGELER

 

GKG36 Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

GKG37 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı

GKG38 Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı

BÖLÜM

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

SORUMLULAR

Gamze VURAL (CYBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu)

Sevinç NARGİL (Covid Yoğun Bakım Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu)

Dr. Gülşen TEMEL (Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı)

GÖSTERGELER

 

GKG39 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı

GKG40 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

GKB41 Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

GKG42 Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı

BÖLÜM

DOĞUM HİZMETLERİ

SORUMLULAR

Hatice ŞENOL (Kadın Hastalıkları ve Doğum Servis Sorumlu Hemşiresi-Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu)

Merve EYVAZ (Doğumhane Sorumlu Hemşiresi-Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu)

Zeliha ATMACA (Kalite Direktörü)

Ferdağ AKBABA (Kalite Direktörlüğü Çalışanı)

 

GÖSTERGELER

 

GKG45 Primer Sezaryen Oranı

GKG46 Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

GKG47 Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı

GKG48 Risk Düzeyine Göre Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Proflaksisi Uygulanma Oranı

GKG49 Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı

GKG50 Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

GKG51 Doğumdan sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı

GKG52 Sadece Anne sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı

GKG53 Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilmesi

BÖLÜM

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

SORUMLULAR

 

Gönül POLAT (Evde Sağlık Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu)

GÖSTERGELER

GKG67 Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı

GKG68 Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması

GKG69 Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı

GKG70 Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı

BÖLÜM

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

SORUMLULAR

Gülsen EVCİ (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu)

GÖSTERGELER

GKG76 Düşen Hasta Oranı

BÖLÜM

BİYOKİMYA LABORATUVARI

SORUMLULAR

Koray KAYA (Biyokimya Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu)

GÖSTERGELER

GKG78 Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

GKG79 Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

GKG80 Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GKG81 Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GKG82 Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

BÖLÜM

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

SORUMLULAR

 

Cihan DURSUN (Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu)

 

GÖSTERGELER

GKG83 Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

GKG84 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

GKG85 İdrar Kültüründe Kontaminasyon Oranı

GKG86 Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GKG87 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GKG88 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

GKG89 Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

GKG90 Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı

GKG91 Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı

GKG92 İki ve Üzeri Set Alınan an Kültürü Oranı

GKG93 Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı

GKG94 Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı

GKG95 Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı

GKG96 Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre

BÖLÜM

PATOLOJİ LABORATUVARI

SORUMLULAR

Esra İslim GENÇ (Patoloji Laboratuvarı Bölüm Kalite Sorumlusu)

GÖSTERGELER

GKG97 Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı

GKG98 Patoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

GKG99Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı

BÖLÜM

DİYALİZ HİZMETLERİ

SORUMLULAR

Dilek ABAY ÖZDEMİR (Diyaliz Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu)

Dr. Mustafa ÖZGÜN (İç Hastalıkları Uzmanı-Diyaliz Ünitesi Sorumlu Hekimi)

GÖSTERGELER

GKG100 Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2 den veya URR Değeri % 65 den Düşük Olan Hasta Oranı

GKG102 Serum Ferritin Düzeyi 200-500mg/ml Arasında Olan Hasta Oranı

GKG103 Serum Fosfor Düzeyi 5.5 mg/dl’nin Üstünde Olan Hasta Oranı

GKG104 Serum Albümin Düzeyleri 3.5 g/dl’nin Altında Olan Hasta Oranı

GKG105 Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8.4-10.5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı

GKG106 Düzeltilmiş CaxP Düzeyi 55’in Altında Olan Hasta Oranı

GKG107 Ortalama Hemodiyaliz Süresi

GKG108 Eritroprotein Kullanım Oranı

GKG109 Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı

GKG110 HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

GKG111 Anti HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

GKG112 Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı

GKG113 Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

GKG114Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

GKG115 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı

GKG116 Diyaliz ÜnitesiMortalite Oranı

GKG117 Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı

GKG118 Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı

BÖLÜM

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

SORUMLULAR

Tayyip UYGUN (Bilgi Yönetim Bölüm Kalite Sorumlusu)

GÖSTERGELER

GKG119 Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

GKG120 SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

BÖLÜM

TIBBI KAYIR VE ARŞİV HİZMETLERİ

SORUMLULAR

Mehmet Ali ÇAKMAKÇI (Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Bölüm Kalite

Sorumlusu)

Neslihan KESKİN (Sağlık Kurulu Çalışanı)

GÖSTERGELER

GKG121 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

GKG122 Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı

BÖLÜM

ULUSLARARASI HASTA MEMNUNİYET ANKETİ

SORUMLULAR

Gonca ÖZER (Uluslararası Hasta Birim Sorumlusu)

GÖSTERGELER

GKG123 Uluslararası Hasta Memnuniyeti Anketi Analizi