Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
25 Nisan 2023

REFAKATÇİLERİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır.

Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

1) Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.

2) Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

3) Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

4) Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

5) İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.

6) Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.

7) Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasa ve hastane kurallarına göre yasaktır.

8) Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, servis hemşiresinin bilgisi dışında hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.

9) Refakatçilerimizin el hijyeni sağlamaya azami özen göstermesi gerekmektedir. El hijyeni sağlamak için tavsiye edilen, su ve sabun ile el yıkamaktır. Ayrıca el hijyeni sağlamak için hasta odasında ve koridorlarda bulunan el antiseptikleri de kullanılabilir.

10) Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.

11) Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

12) Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.

13) Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.


Geçmiş Olsun Dileklerimizle..