Akılcı İlaç Kullanım Politikamız
13 Şubat 2018

1. Hastalarımıza, tanıya uygun ilacın,uygun doz,süre ve uygun yoldan verilmesini sağlamak.
 
2. Yatan hastalarda ilaç etkinliği ve hasta uyumunu sürekli değerlendirebilmek.
 
3. İlaç kullanımı esnasında ortaya çıkan yan etkiler konusunda hastaları bilgilendirmek,yan etkileri izlemek ve bildirmek.Yan etkilerle karşılaşınca uygun tıbbi yaklaşımlarda bulunmak.
  
4. Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimleri ve ilaç gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek.
 
5. Alternat if tedavi planları uygulayabilmek.Etkinlik maliyet oranlarını dikkate almak.
 
6. Hasta ihtiyaçlarını ve kaynak kullanımını optimum şekilde dengelemek.
 
7. Tüm sağlık çalışanlarımızın akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi sağlamak,
  
8. Hastanemize Tüm hastalarımız ve yakınlarının akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.
 
9. Gereksiz ilaç tüketiminin (özellikle antibiyotik ilaçlar için) önüne geçilmesi.